Bouwfysische advisering

Bouwfysische advisering

Het is een natuurkundig feit dat warme lucht naar het hoogste punt stijgt. In een gebouw zal de warme, soms vochtige ,lucht zich verzamelen onder de kap. Bij het onjuist luchtdicht afwerken, van met name de binnenzijde, wordt deze lucht naar buiten geperst.
Bouwfysische advisering is hierbij noodzakelijk omdat bij een verkeerde opbouw van het dak, zowel plat als hellend, dit de nodige problemen kan opleveren.

Ter voorkoming hiervan kunnen er al in de ontwerpfase juiste bouwfysische adviezen worden gegeven. Hiermee worden problemen in de uitvoering, of erger nog na oplevering, vermeden.
Een bouwfysische inspectie bij bestaande bouw of reeds opgeleverde bouw behoort tot de mogelijkheden. Via infrarood metingen worden isolatie- of luchtlekken zichtbaar, zodat de benodigde maatregelen getroffen kunnen worden om deze energielekken en/of bouwfysische problemen aan te pakken.