Projectbegeleiding

Projectbegeleiding

Toezicht laten houden door A&T Dakadvies op uit te voeren werkzaamheden, conform de eisen van het bouwbesluit, biedt de volgende voordelen:

Budget én kwaliteitsbewaking

U heeft één aanspreekpunt tijdens de uitvoering van het bouwdeel dak. Projectbegeleiding, coördinatie en toezicht in één hand, onafhankelijk van de verwerker(s)! Toezicht wordt gehouden op de toepassing van materialen, de verwerking en gemaakte afspraken.
Budgetbewaking houdt in dat er toezicht is op de uitvoering en de facturatie, zodat we waar nodig zaken bespreekbaar kunnen maken met aannemende partijen.

Projectbegeleiding en Directievoering

Als onafhankelijk bureau behartigen wij belangen en waarborgen een kostenefficiënte uitvoering. Wij realiseren dakprojecten van startwerkbespreking tot en met proces verbaal van oplevering.