Veiligheidskeuring

Een veilig dak volgens de Arbo-eisen, wie wil dit nu niet!

Veiligheidskeuring

Als gecertificeerde veiligheidskundige kunt u bij ons een veiligheidskeuring voor het dak aanvragen, welke wordt uitgevoerd op basis van de huidige Arbowetgeving en natuurlijk de Arbocatalogi.

Dak RI&E

Uiteraard is het laten opstellen van een gebouwgebonden dak RI&E ook een van de mogelijkheden.

Plan van aanpak

Wij informeren u uitgebreid over de eventuele risico’s die bij het werken op een dak aanwezig zijn. Aan de hand van een dakkeuring wordt een helder plan van aanpak samengesteld met maatregelen welke valgevaar kunnen uitsluiten.

Aanbesteden veilig dak

Voor het aanbesteden van uit te voeren werkzaamheden voor de realisatie van een veilig dak, zijn wij als veiligheidskundige gecertificeerd om een beoordeling te geven conform de dak RI&E.