Verankeringsadvies

Sinds 1 oktober 1992, met het in werking treden van het Bouwbesluit, zijn de normen, NEN 6707 en NPR 6708 van kracht. Deze houden in, dat er aan bepaalde veiligheidseisen voldaan moet worden bij het dekken van daken, bestaand of nieuwbouw.

Verankeringsadvies

Verankeringsadvies

Op zoek naar een verankeringsadvies en berekening voor de toepassing van dakbedekking volgens het bouwbesluit? Wij zijn de juiste partij!
Met deze berekening wordt er inzichtelijk gemaakt op welke dakzones de dakbedekking verankerd moet worden, waarmee dit moet gebeuren en conform welk patroon dit uitgevoerd dient te worden.

Er kunnen zich altijd situaties voordoen waarbij een schade wordt veroorzaakt door storm, ook bij een dak dat is verankerd conform het bouwbesluit. De natuur is nu eenmaal niet in een normtabel te pakken en derhalve komen er situaties voor die de norm overschrijden. Indien u echter heeft gewerkt volgens onze verankeringsberekening, kunt u altijd aantonen dat er volgens de bouwwet is gehandeld en aansprakelijkheid wordt hierdoor uitgesloten.


Publicaties

Verankeren van dakpannen