Dakkeuringen

Dakkeuringen
Controle van verrichtte dakwerkzaamheden conform bouwbesluit kan worden uitgevoerd tijdens of na oplevering van het werk.

Zowel op platte als hellende daken kunnen dakkeuringen plaatsvinden. Deze geschieden op basis van het bouwbesluit, de nationale ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen en de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant(en). Middels een schriftelijke rapportage, inclusief digitale foto’s, worden de geconstateerde feiten helder omschreven. Uiteraard is een hersteladvies inbegrepen.

Voor platte daken de juiste voorschriften hanteren, Vakrichtlijn 2000 deel A t/m E versie november 2013, met de laatste aanpassingen, inclusief dakdetailleringen conform  VEBIDAK en BDA dakboekje 2012, Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 4702  en conform de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant(en).

Heeft u een arbitragezaak op dakgebied en zoekt hiervoor deskundige ondersteuning? Ook op dit gebied zijn wij oordeelkundig.