Veiligheid

Veiligheid

Op veiligheidsgebied houden wij ons o.a bezig met:

  • Uitvoeren van dakRisico, Inventarisaties en Evaluaties (RIE’s).
  • Als erkend veiligheidskundige veiligheidskeuringen uitvoeren, op basis van uitgebrachte RIE’s.
  • Uitbrengen van veiligheidsadviezen en Veilig-dakplannen.
  • Opstellen van V&G plannen.
  • Mede initiator van de regelgeving rondom veilig werken.
  • Voorzitter veiligheidscommissie Hellende daken en mede verantwoordelijk voor de opzet van het A-Blad.
  • Innovaties

Veiligheid op daken is een van onze speerpunten

A&T Dakadvies is medeontwikkelaar van een van de meest universele valbeveiligingssystemen; het A&T Save-Up® Systeem. Artikel 29 van het Arbo-besluit houdt in dat de opdrachtgever al in de ontwerpfase veiligheidsvoorzieningen op en rond het dak dient te nemen voor een veilige uitvoering, dakbeheer en onderhoud. Daarnaast zijn wij nauw betrokken bij de totstandkoming van de regelgeving op het gebied van dakveiligheid.


Publicaties