Infrarood metingen

Hoe energie efficiënt is uw woning of gebouw? Is de isolatie juist aangebracht?

Via infrarood metingen zijn wij in staat warmtelekken op te sporen in de totale buitenschil, dus gevels en dak. Deze metingen worden middels een energierapportage, inclusief foto’s van de metingen, inzichtelijk gemaakt.

Infrarood metingen

Na-isolatie

Is uw bestaande woning nageïsoleerd? Via infraroodmetingen constateren wij of dit overal optimaal is uitgevoerd.

Luchtlekken en koudebruggen opsporen met infrarood metingen

Luchtlekken in de constructie of koudebruggen zijn energieverslinders, ook deze energielekken kunnen worden opgespoord. Een meting wordt voorzien van deskundig advies om maatregelen te kunnen treffen tegen onnodige energiekosten.

Lekkages

Lekkages op platte daken zijn onder bepaalde omstandigheden ook voor ons te lokaliseren, zodat u gericht herstel of reparatie kunt uitvoeren.