Resultaatgericht onderhoud

Resultaatgericht onderhoud van vastgoed is een manier van samenwerken, waarbij uw risico’s als zijnde vastgoedeigenaar worden weggenomen.

Resultaatgericht onderhoudsplan

Op basis van het vooraf gestelde doel van het gebouw en een zogenaamde 0-meting, bepalen wij samen met u een kwaliteitsniveau, waaraan het gebouw de komende jaren moet blijven voldoen. Wij nemen vervolgens bepaalde taken over binnen de onderhoudssfeer welke worden vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan oftewel prestatieovereenkomst.

Resultaatgericht onderhoud

Garanties

Wij garanderen, over een vastgestelde periode, dat uw vastgoed in de afgesproken onderhoudsconditie blijft. Regelmatig wordt een controle / inspectie uitgevoerd zodat onderhoudswerkzaamheden op tijd gepland kunnen worden.

Partnership

Bij resultaatgericht vastgoed onderhoud is er een nauwe samenwerking/partnership tussen u als opdrachtgever en A&T Dakadvies. Het voordeel voor u is, naast het één aanspreekpuntprincipe, een goed inzicht in de onderhoudskosten van een gebouw op langere termijn. Onaangename financiële verrassingen zijn verleden tijd. Vaak kan men voor een gebouw lagere verzekeringspremies afsluiten, doordat u kunt aantonen dat een gebouw door een gecertificeerde partij wordt onderhouden.

Commissie Resultaat gericht VastGoed Onderhoud

A&T Dakadvies is mede, samen met TNO, de motor achter de werkcommissie voor het vastleggen van resultaatgericht vastgoed onderhoud voor daken.